Carcassonne Tour 10 let Carcassonne

Pravidla

Turnaje v Carcassonne Tour se uskuteční během roku 2014 v termínech vypsaných organizátory. Garance počtu turnajů v letošním roce není, kolik se přihlási organizátorů, tolik bude turnajů. Turnaje jsou pouze místní, rozhodčí je z řad lokálních organizátorů. V případě potřeby se obracejí na představitele Duhy-Děsír.

Pravidla pro jednotlivé hry

Hraje se základní hra Carcassonne bez rozšíření podle pravidel k českému vydání hry Carcassonne a pravidla fair-play. Chceme, aby na turnajích panovala dobrá atmosféra. V případě nejasností během hry se prosím, obracejte ihned na rozhodčího. Zpětné řešení pochybností a problémů prakticky nikdy nevede k uspokojivému výsledku.

Pravidla pro hlavní turnaje

V průběhu Carcassonne Tour proběhne v letošním roce max. 5 hlavních turnajů. Hráči zde mají větší šance na postup na Mistrovství ČR. Podrobnosti pro postup u hlavního turnaje naleznete zde.

Turnaj se bude konat na minimálně 4 kola gorn systémem. Jde o systém bez vypadávání, každý hráč tedy sehraje čtyři hry s různými soupeři. Tento systém zaručuje, mimo mnoha dalších požadavků, aby spolu hráli hráči podobné výkonnosti alespoň jednou a aby hráči nehráli vícekrát se stejnými soupeři. Konkrétní rozložení určuje organizátor turnaje dle dělitelnosti celkového počtu hráčů v daném turnaji. Počet hráčů u stolu je 4, vyjímečně 3. Ve specifických případech je možné sehrát celý turnaj na stolech po 3 hráčích.

Za umístění v jednotlivých hrách budou hráči podle svého umístění získávat bodové ohodnocení:

 • 1. místo = 4 body
 • 2. místo = 3 body
 • 3. místo = 2 body
 • 4. místo = 1 bod

V případě rovnosti míst jsou body sdíleny, tedy např. za 2. - 3. místo obdrží hráč (3+2) /2 = 2,5 bodu. Ve hře pro 3 hráče jsou body přiděleny podobně, 4. místo je neobsazeno.

Kromě bodů za umístění, jsou zaznamenávány počty herních bodů dosažených v jednotlivých hrách. Na jejich základě je se pro každého hráče spočítá jeho úspěšnost.

K té se přihlíží při stanovování výsledků turnaje, pokud nerozhodnou jiná kritéria (viz níže). Úspěšnost je podíl herních bodů dosažených hráčem a herních bodů dosažených u stolu celkem. Celková úspěšnost hráče se pak vypočte jako průměr úspěšností z jednotlivých her.

Jestliže u stolu hráli jen 3 hráči, pro účely zjištění podílů se součet herních bodů u tohoto stolu zvýší o průměrný počet bodů, kterého hráči u tohoto stolu dosáhli, protože jinak by stoly se třemi hráči nebyly srovnatelné s ostatními.

Příklad: Hráč má 45 herních bodů, další hráči mají 80, 66 a 34 herních bodů. U stolu se tedy rozdalo 45 + 80 + 66 + 34 = 225 herních bodů, jeho podíl tedy činí 45/225 = 20%. V dalších hrách byly jeho podíly postupně 33%, 18% a 25%. Jeho celková úspěšnost je průměr z těchto čtyř čísel, tedy 24%.

Pravidla pro místní turnaj

Místní turnaje připravuje organizátor v městě konání, který nemusí dodržet pravidla hlavních turnajů. Před turnajem na místě konání by měly být jasně specifikována pravidla, podle kterých se bude turnaj řídit. V případě větších odlišností (např. losovacího systému), je vhodné pravidla uvést předem v propozicích turnaje.

Podrobnosti pro postup na mistrovství pro místní turnaj naleznete zde.

Postup na Mistrovství ČR

V průběhu roku může hráč sehrát libovolný počet turnajů v sérii Carcassonne Tour. Ti nejlepší hráči mají možnost postoupit na Mistrovství ČR. Pro postup na mistrovství ČR je třeba splnit aspoň jednu z následujích podmínek:

 • získat přímý postup na jednom z turnajů nebo
 • posbírat alespoň 2 postupové body z několika různých turnajů nebo
 • mít zajištěný postup přímo do finále z minulého Mistrovství ČR (prvních 10 hráčů, umístěných na výsledkové listině)

Přímé postupy a postupové body se udělují na hlavních a místních turnajích v závislosti na celkovém počtu hráčů v daném turnaji. V turnaji, kde se zúčastní 11 a míň hráčů se postupové body neudělují.

Postup z místního turnaje 2014

turnaj do 15-ti hráčů

 • 1.-3. místo: postup na Mistrovství republiky 2014

turnaj 16ti a více hráčů

 • 1.-4. místo: přímý postup na Mistrovství republiky 2014

Pravidla pro Mistrovství České republiky v Carcassonne

Tento rok bude již 12. MČR v Carcassonne, které bude sehráno na mezinárodním festivalu deskových her Deskohraní. Do turnaje není možné se přihlásit přímo, ale je nutné se kvalifikovat (viz výše). Finále se hraje se na 5 kol a pravidla se budou mírně lišit od pravidel kvalifikací.

Doplňovací turnaj

Pro doplnění finálového turnaje na vhodný počet (32 hráčů) se připravuje v průběhu Deskohraní takzvaný doplňovací turnaj. Počet postupujících z doplňovacího turnaje bude určen dle počtu volných míst ve finálovém turnaji. Počet volných míst bude znám po odehrání posledního turnaje, tedy na začátku října.

Finále

Ve finále se utká 32 hráčů v pěti kolech švýcarským systémem. Hraje se ve dvojicích podle základních pravidel - posledního vydaní pravidel Carcassonne (jubilejní verze) s těmito změnami:

 • Hráč drží v ruce 3 kartičky místo jedné a může zahrát kteroukoli z nich. Třetí kartičku si dobírá ihned po svém odehraném tahu.

 • Hráč si může dobrat kartičku buď náhodnou nebo ze tří, které jsou otočeny lícem nahoru. Pokud si dobere kartičku z otevřených, ihned doplní další otevřenou karta na stůl.

 • Kromě tří karet v ruce má hráč ještě k dispozici dva kláštery obklopené loukou a jeden klášter s cestou. Ty může použít kdykoliv jako klasickou kartičku. Kláštery se nezapočítávají do počtu tří kartiček v ruce. Po odehrání kartičky kláštera se tudíž nedobírá nová kartička.

 • Když dojde dobírací hromada kartiček (a zbudou jen tři otočené lícem nahoru) začíná závěrečná fáze hry, při které se tři lícem otočené kartičky nedoplňují (není z čeho) a při které platí následující pravidlo: Hráč který je na tahu a má více klášterů než soupeř, musí zahrát některý z klášterů.